TEMALAR THEMES
UMUTLAR HOPES
UMUT EKLE ADD HOPE
UMUT DÜZENLE EDIT HOPE
{{item.formatted_address}}
Kuruluş tarihi Starting date
HİKAYE EKLE ADD STORY
HİKAYE DÜZENLE EDIT STORY
{{item.formatted_address}}
Tarih Date
GİRİŞ LOGIN
Bir hesabınız yoksa buradan kaydolabilirsiniz. If you don't have an account, register here.
KAYDOL REGISTER
Hoşgeldin Welcome
UMUTLARIN YOUR HOPES :
HİKAYELERİN YOUR STORIES :
HAKKINDA ABOUT

Umut Arşivi kentsel ve kırsal mekanda verilen adalet mücadelelerinin katılımcı ve müşterek bir görsel hafıza platformudur. Herkesin videolarını yükleyebileceği, paylaşabileceği bir veritabanıdır.

Dünyanın çeşitli yerlerinde benzer mücadeleler veren insanlara görünürlük sağlamayı, birbirleriyle iletişim kurabilecekleri bir platform olmayı amaçlar. Farklı pratikler ve öznelliklerin evrensel bağlamdaki anlamına kafa yormanın umut verici, ufuk açıcı olabileceği düşüncesi ile yola çıkmıştır. Umudu ise, geleceği belirsiz ve bilinmeyen bir dünyada eylemek sorumluluğuyla devam etmek olarak algılar.

İşte bunun için Umut Arşivi, umut mekanlarını gizlendikleri yerlerden çıkarıp görünür kılarak beraber büyümeyi amaçlar.

Veritabanına ilk tohumu, Düzceli Kiracı Evsiz Depremzedeler’in 1999 Depremi’nden bugüne sürdürdükleri sağlıklı ve güvenli konut hakkı mücadelesinin video arşivi ile attık. “Birlikte mücadele, birlikte tasarım, birlikte inşaat” ilkesiyle yükselen, Türkiye’nin ilk kullanıcı katılımı ile gerçekleştirilen toplu konut projesinin, Düzce Umut Evleri’nin oluş sürecinin videoları düzenli olarak veritabanımıza yüklenmekte.

Hope archive is a visual database mapping spatial and ecological justice that aims to create a visual memory. It is an online platform where everyone can upload and share their own videos.

It aims to become a platform where similar struggles around the globe can gain visibility and connect to one another.

Its starting point is the idea that thinking about different practices and subjectivities that relate to the universal might be encouraging and stimulating.

That is why Hope Archive aims to grow by making spatial struggles visible that otherwise remain hidden, for hope is a commitment to act in a world whose future remains uncertain and unknowable.

We sow the first seed to the database with the video archive of Düzce Tenant Homeless Earthquake Victims‘ right to adequate housing struggle since 1999 Earthquake. The videos of Düzce Hope Homes - Turkey's first participatory housing project which rise up with the principles “struggling together, designing together, building together” - are regularly being uploaded on our database.

KÜNYE CREDITS

Proje: Mekanda Adalet Derneği

Proje ekibi: Ayşe Adanalı, Yaşar Adanalı (konsept), Hülya Arslan, Sinem Boyacı, Damla Çay (interaction design, Happern), Çiğdem Furtuna, Hüseyin Kuşcu (programmer, Kakare Interactive), Deniz Öztürk, Didem Pekün (konsept), Asım Evren Yantaç (interaction design, Happern)

Teşekkürler: Dilara Başköylü, Yakup Çetinkaya, Jiyan Erincik, Selva Gürdoğan, Sinan Karaçam, Beste Özdeşlik, Mehmet Özveren, Mahir Sezer, Çağla Turgul, Düzce Umut Atölyesi

Destekleyen kurumlar: Sivil Düşün, Koç Üniversitesi MİREKOÇ, Development & Peace, Bertha Vakfı, European Endowment for Democracy

Bu web sitesi Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. Web sitesi içeriğinin sorumluluğu tamamıyla Mekanda Adalet Derneği'ne aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Project: Center for Spatial Justice

Project team: Ayşe Adanalı, Yaşar Adanalı (concept), Hülya Arslan, Sinem Boyacı, Damla Çay (interaction design, Happern), Çiğdem Furtuna, Hüseyin Kuşcu (programmer, Kakare Interactive), Deniz Öztürk, Didem Pekün (concept), Asım Evren Yantaç (interaction design, Happern)

Special thanks: Dilara Başköylü, Yakup Çetinkaya, Jiyan Erincik, Selva Gürdoğan, Sinan Karaçam, Beste Özdeşlik, Mehmet Özveren, Mahir Sezer, Çağla Turgul, Düzce Umut Atölyesi

Supported by: Sivil Düşün, Koç Üniversitesi MİREKOÇ, Development & Peace, Bertha Foundation, European Endowment for Democracy

This website has been produced as part of Sivil Düşün EU Programme, with the support of European Union. The contents of this website are the sole responsibility of Center for Spatial Justice and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

İLETİŞİM CONTACT
Ad: Name:
E-posta: E-mail: *
Mesaj: Message: *

{{titleTR}} {{titleEN}}

{{hopeTitleTR}} {{hopeTitleEN}}
{{date}}
{{keyword.textTR}} {{keyword.textEN}}